Het leven is meer dan alleen leren.

Welkom bij CBS De Paadwizer.
CBS De Paadwizer bestaat al heel wat jaren. De oorspronkelijke vereniging, de Vereniging voor Christelijk Nationaal Lager Onderwijs te Haulerwijk- Beneden, werd in 1920 opgericht. De huidige naam van onze school vindt zijn oorsprong in een Bijbelverhaal dat ons inspireerde en waaruit blijkt dat we als school een wegwijzer (Paadwizer) zijn voor de kinderen. ‘Wa’t it paad net wit, kin in oar net paadwiis meitsje’. Onze school is drietalig en er wordt veel Fries gesproken. Ook besteden we veel aandacht aan culturele projecten, erfgoed en Heemkunde. Op school geven wij christelijk onderwijs: zo openen wij de dag met een gebed en danken we bij het eten. Ook zingen we opwekkingsliedjes en voeren we gesprekken over het geloof. Lees verder over onze school...

Namens het team,
Marian Macco, directeur

Contact opnemen

CBS de Paadwizer
Willem Kroezestraat 6b
8434 NN Waskemeer
Telefoon: (0516) 421075
E-mail: cbsdepaadwizer@tjongerwerven.nl

Facebook

Informatie nieuwe ouders.

Bent u enthousiast geworden over onze school en u wilt graag meer informatie? Dan kunt u uw gegevens invullen in het formulier. U kunt ons natuurlijk ook bellen voor een gesprek. Graag maken we met u een afspraak om onze school te bezoeken.

Tot ziens! Marian Macco

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mailadres
Bericht

Schoolgids

schoolgids